Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 2 năm 2020

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 15/02/2020 - 10:30
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2020
Ngày thực hiện 17/02/2020 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ trong tháng 1 và phương hướng thực hiện trong tháng 2 năm 2020 của chi bộ khoa KHXHNV. Triển khai các văn bản chỉ thị của cấp trên trước và sau tết. tình hình của trường và khoa trong kỳ nghỉ trước và sau tết, nhất là tình hình phòng chống dịch bệnh Covid19, tình hình chuẩn bị cho học kỳ II năm học 2019-2020, công tác chuẩn bị cho công tác kiểm định ngành CTXH và cao học VHVN; công tác chuẩn bị đại hội của chi bộ trong tháng 3-2020, nhiệm kỳ 2020-2023.