Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 2 năm 2019

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 19/02/2019 - 16:05
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2019
Ngày thực hiện 22/02/2019 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Đánh giá tình hình hoạt động tháng 1 và phương hướng hoạt động tháng 2, kiểm tra thực tế tình hình thực tập sư pham của sinh viên đi thực tập. Tập trung cho công tác chuẩn bị cho công tác kiểm định cho công tác kiểm định hai ngành sư phạm lịch sử và Ngữ văn và tập huấn cho giảng viên về chuẩn bị hồ sơ cho việc kiểm định và công tác giảng dạy cho học kỳ II. Công tác hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp. Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh ngành Quốc tế học và Nghiên cứu sinh ngành Lịch sử.