Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 11 năm 2019

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 12/11/2019 - 06:11
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2019
Ngày thực hiện 15/11/2019 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 26
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Trần Thị Khánh Hòa (đi học nước ngoài)
Nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ trong tháng 10 và đề ra phương hướng hoạt động tháng 11/2019. Đánh giá công việc kiểm định của hai chương trình SPLS và SPNV; công việc chuẩn bị cho kỷ niệm ngày Nhà giáo 20/11/2019, kê khai giờ dạy của năm học 2018-2019 và chuẩn bị công việc kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020. Chuẩn bị báo cáo hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và chuẩn bị cho Đại hội chi bộ Khoa Khoa học Xã hội- nhân văn nhiệm kỳ 2020-2023.