Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 11 năm 2018

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 03/11/2018 - 09:50
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2018
Ngày thực hiện 05/11/2018 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo tình hình thực hiện NQ tháng 10 và triễn khai hoạt động chi bộ tháng 11.
Phối hợp với PKTĐBCL lập DS tổng hợp phiếu khảo sát Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HK1, 2018 – 2019. Triển khai công tác ra đề thi HK1. Phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức Kỷ niệm ngày Phụ nữ VN 20.10, tham gia cuộc thi “ Phái mạnh vào bếp”. Triển khai hoạt động Công đoàn năm học 2018 – 2019, đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2018 – 2019. BCH đoàn khoa triển khai và thực hiệ kế hoạch tổ chức đại hội cho các chi đoàn trực thuộc Đoàn khoa KHXH&NV, nhiệm kỳ 2018 – 2019.