Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 10 năm 2019

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 06/10/2019 - 14:32
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2019
Ngày thực hiện 09/10/2019 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 26
Có mặt 26
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ tháng 9 và phương hướng hoạt động tháng 10 năm 2019.Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Chuẩn bị tổ chức Đại hội chi bộ của Khoa trong quí 1 năm 2020, chuyển sinh hoạt đảng cho 2 đảng viên là Lại Văn Năm và Nguyễn Thị Thu. Đăng ký đề tài nghiên cứu của sinh viên năm học 2019-2020, thông qua chương trình đào tạo 2 năm đầu của lớp XHNV và các năm kế tiếp, triển khai đề án đổi mới chương trình đào tạo XHNV và công tác bổ sung hồ sơ phục vụ công tác KĐ của 2 ngành SPLS và SPNV.