Họp chi bộ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Tháng 10 năm 2018

Nguyễn Văn Thủy đăng vào 06/10/2018 - 08:05
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2018
Ngày thực hiện 10/10/2018 00:00
Địa điểm Khoa KHXHNV
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do không
Nội dung Đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ trong tháng 9 và phương hướng hoạt trong tháng 10/2018 của chi bộ khoa KHXHNV. Tập trung cho công tác kiểm định của hai ngành sư phạm Ngữ văn và lịch sử. Phối hợp các phòng ban thực hiện công tác liên quan đến công tác đào tạo, khảo thí. Chuẩn bị hồ sơ cho công tác kiểm tra của trường về hoạt động giảng dạy và đào tạo năm học 2018-2019. Chuẩn bị nội dung họp Khoa KHXHNV trong ngày 19/10/2019 và phối hợp tổ chức Kỷ niệm ngày Phụ nữ VN 20.10.