Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Tháng 9 năm 2019

Mai Văn Dũng đăng vào 05/09/2019 - 21:19
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2019
Ngày thực hiện 06/09/2019 00:00
Địa điểm phòng họp 3
Số đảng viên 28
Có mặt 28
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Thông qua nghị quyết tháng 8/2019 và các hoạt động chính trong tháng 9/2019. Công tác tuyên truyền các văn bản của đảng ủy khối, đảng ủy trường liên quan đến các hoạt động của chi bộ trong thời gian tới.
Hoàn thiện các hồ sơ đảng vụ liên quan đến chi bộ.