Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Tháng 4 năm 2019

Mai Văn Dũng đăng vào 17/04/2019 - 13:29
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2019
Ngày thực hiện 17/04/2019 00:00
Địa điểm phòng họp 1
Số đảng viên 26
Có mặt 24
Vắng mặt, lý do đ/c Ớn, Huấn dẫn SV đi thi Olympic
Nội dung Thông qua các văn bản tuyên truyền công tác giáo dục chính trị tư tưởng các đảng viên trong chi bộ, gửi kế haochj kiểm tra gaismsats cho các đảng viên trong chi bộ theo dựa trên kế haochj của đảng ủy trường về kiểm tra giám sát năm 2018-2019