Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Tháng 10 năm 2018

Mai Văn Dũng đăng vào 14/10/2018 - 08:22
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2018
Ngày thực hiện 15/10/2018 00:00
Địa điểm VP khoa KHTN
Số đảng viên 24
Có mặt 24
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông qua NQ của chi bộ tháng 10 về bao gồm: công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát theo kế hoạch của chi bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Đảng viên trong chi bộ và công tác đoàn thể của khoa KHTN trong tháng 10
– Tuyên truyền các nội dung trong tháng 10
– Một số công tác khác