Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Tháng 1 năm 2019

Mai Văn Dũng đăng vào 13/01/2019 - 15:24
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2019
Ngày thực hiện 17/01/2019 00:00
Địa điểm VPK4
Số đảng viên 25
Có mặt 25
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Sinh hoạt chi bộ tháng 1/2019
– Thông qua Nghị quyết của chi bộ tháng 1/2019
+ Công tác tư tưởng chính trị
+ Công tác tổ chức cán bộ
+ Công tác kiểm tra giám sát (xây dựng kế hoạch sau khi có kế hoạch của Đảng ủy)
+ Nhiệm vụ chính trị
+ Công đoàn và đoàn thanh niên