Họp chi bộ Khoa Khoa học tự nhiên quý iv năm 2017

Mai Văn Dũng đăng vào 04/10/2017 - 16:49
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2017
Ngày thực hiện 04/10/2017
Địa điểm VPK Phòng 4
Số đảng viên 23
Có mặt 23
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Báo cáo công tác đảng tháng 9 về các hoạt động của chi bộ ( công tác tư tưởng chính trị, công tác tổ chức cán bộ, kiếm tra giám sát trong chi bộ theo quy định 86 của ban chấp hành trương ương ) và nhiệm vụ công tác đảng trong tháng 10