Họp chi bộ Khoa Khoa học Tự nhiên Quý II năm 2019

Mai Văn Dũng đăng vào 08/07/2019 - 05:27
Người báo cáo Mai Văn Dũng
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý II năm 2019
Ngày thực hiện 08/07/2019 00:00
Địa điểm phòng họp 3
Số đảng viên 26
Có mặt 26
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông qua NQ tháng 6 năm 2019 của chi bộ
– Thông qua phương hướng của NQ chi bộ tháng 7 năm 2019, về các hoạt động của chi bộ trong tháng 7 năm 2019
– Thông qua các văn bản tuyên truyền đến các đảng viên trong chi bộ
(1) Bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng
(2) Tuyên truyền Phòng, chống “Tự diễn biến”, Tự chuyển hóa” với chủ đề Hệ lụy từ sự …Im lặng