Họp chi bộ Khoa Khoa học quản lý Tháng 6 năm 2020

Trương Thế Minh đăng vào 05/06/2020 - 10:37
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2020
Ngày thực hiện 10/06/2020 08:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 15
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do 01 (đ/c Kha nghỉ thai sản)
Nội dung – Tiếp tục tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 tại đơn vị;
– Tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 11 năm thành lập trường Đại học Thủ Dầu Một (24/6/2009 – 24/6/2020).
– Phân công đảng viên theo dõi và chuẩn bị kê khai lý lịch các quần chúng chuẩn bị phát triển Đảng (Thầy Cô Tôn Thất Lộc, Lê Văn Dũng, Vũ Thị Ngọc Bích);
– Chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên theo kế hoạch.