Họp chi bộ Khoa Hành chính – Luật Tháng 8 năm 2018

Trương Thế Minh đăng vào 16/08/2018 - 07:25
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Bí thư
Báo cáo Tháng 8 năm 2018
Ngày thực hiện 16/08/2018
Địa điểm Văn phòng khoa
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Quán triệt cho giảng viên và người lao động trong khoa về Đề án sắp xếp tổ chức và sáp nhập khoa
– Kết nạp đảng viên mới Nguyễn Thị Hồng Trang.
– Thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của chi bộ
– Tham gia Sinh hoạt chính trị chuyên môn nghiệp vụ hè 2018.
– Nhận hồ sơ sinh viên chính quy D18.
– Sinh hoạt đầu năm với sinh viên chính quy.
– Đoàn khoa thực hiện Kế hoạch Vui Tết Trung thu.