Họp chi bộ Khoa Hành chính – Luật Tháng 7 năm 2018

Trương Thế Minh đăng vào 09/07/2018 - 13:37
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Bí thư
Báo cáo Tháng 7 năm 2018
Ngày thực hiện 10/07/2018
Địa điểm Khoa HC Luật
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Phổ biến các tài liệu tuyên truyền của Đảng trong chi bộ.
– Kể chuyện về Bác Hồ và liên hệ thực tiễn
– Kết nạp đảng viên mới Nguyễn Thị Hồng Trang.
– Thực hiện giám sát đảng viên theo kế hoạch của chi bộ (đ/c Võ Trung Hậu)
– Phân công chuyên môn năm học 2018-2019
– Tham gia “Chiến dịch thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh trường Đại học Thủ Dầu Một” năm 2018