Họp chi bộ Khoa Hành chính – Luật tháng 5 năm 2018

Trương Thế Minh đăng vào 19/05/2018 - 20:04
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2018
Ngày thực hiện 23/05/2018
Địa điểm Khoa HC Luật
Số đảng viên 9
Có mặt 9
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với tổng kết phong trào thi đua “Làm theo Bác” năm 2017.
– Phổ biến các tài liệu tuyên truyền của Đảng trong chi bộ.
– Thực hiện giám sát đảng viên theo kế hoạch của chi bộ.
– Chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy và thường xuyên.
– Chuẩn bị Kế hoạch thực tập lần 1 của sinh viên D16 hệ chính quy.