Họp chi bộ Khoa Hành chính – Luật tháng 12 năm 2017

Trương Thế Minh đăng vào 07/12/2017 - 19:36
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2017
Ngày thực hiện 09/12/2017
Địa điểm Khoa HC Luật
Số đảng viên 8
Có mặt 8
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Tổ chức họp phân loại cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017
Góp ý hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động chi bộ năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ chi bộ năm 2018
Thông qua bản kiểm điểm của Bí thư chi bộ
Thông qua Biên bản và Nghị quyết phân loại cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017