Họp chi bộ Khoa Hành chính – Luật quý iv năm 2017

Trương Thế Minh đăng vào 24/10/2017 - 15:14
Người báo cáo Trương Thế Minh
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2017
Ngày thực hiện 27/10/2017
Địa điểm Khoa Hành chính-Luật
Số đảng viên 8
Có mặt 7
Vắng mặt, lý do Đ/c Kha nghỉ thai sản
Nội dung 1/ Báo cáo kết quả hoạt động tháng 9 và phương hướng tháng 10/2017
2/ Sinh hoạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết, quy định của Đảng trong Đảng bộ khối” nhằm giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và khắc phục các hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết, quy định của Đảng