Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Tháng 7 năm 2022

Phan Thanh Bằng đăng vào 05/07/2022 - 08:01
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2022
Ngày thực hiện 05/07/2022 14:00
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Hoạt động lãnh đạo tháng 6/2022
1. Tuyên truyền kỷ niệm lần thứ 111 Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05.6.1911 – 2022) và Ngày Gia đình Việt Nam (28.6).
2 Sinh hoạt chuyên đề “Công tác chính trị, tư tưởng đối với hoạt động của đơn vị” do các đ/c Lương Thy Cân, Nguyễn Xuân Tý và Trịnh Phước Thành chủ trì.
3. Tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo Kế hoạch số 151-KH/ĐUT, ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một.
4. Kiểm điểm đảng viên chấp hành đ/c Trịnh Phước Thành và đ/c Nguyễn Nhất Duy.
5. – Lãnh đạo các chương trình tiếp tục thực hiện giảng dạy học kỳ 3, năm học 2021 – 2022 thật nghiêm túc.
6. Lãnh đạo việc chuẩn bị cho Hội thảo khoa học cấp trường “Cộng đồng tôn giáo Nam Bộ trong tiến trình lịch sử Việt Nam”.

II. Nghị quyết lãnh đạo tháng 7/2022
1. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) và Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 2022).
2. Triển khai nghiên cứu, học tập và quán triệt tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Kế hoạch số 20-KH/ĐUK, ngày 07/6/2022, của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.
3. Tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tiêm vaccine các mũi nhắc lại (Mũi 3 và Mũi 4).
4. Các đảng viên: Nguyễn Xuân Tý, Phạm Thị Hồng Nhung và Mai Văn Hoàng học lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 do Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức.
5. Phối hợp tổ chức Hội thảo cấp trường: “Cộng đồng tôn giáo Nam Bộ trong tiến trình lịch sử Việt Nam”. Và tiếp tục thực hiện nghiên cứu khoa học các đề tài đã được duyệt.
6. Lãnh đạo các chương trình tiếp tục thực hiện giảng dạy học kỳ III, năm học 2021 – 2022 nghiêm túc.
7. Lãnh đạo các chương trình chuẩn bị kiểm tra kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2021 – 2022 thật nghiêm túc.
8. Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Đ/c Phan Thành Biên Hùng và đ/c Trương Quang Minh.