Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Tháng 6 năm 2022

Phan Thanh Bằng đăng vào 07/06/2022 - 08:34
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2022
Ngày thực hiện 07/06/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Tuyên truyền kỷ niệm lần thứ 111 Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và Ngày gia đình Việt Nam.
2. Quán triệt, thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác theo Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 04.3.2022, của Tỉnh Ủy Bình Dương, với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.
3. Sinh hoạt chuyên đề “Công tác chính trị, tư tưởng đối với hoạt động của đơn vị” do các đ/c Lương Thy Cân, Nguyễn Xuân Tý và Trịnh Phước Thành chủ trì.
4. Chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo Kế hoạch số 151-KH/ĐUT, ngày 31/5/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một.
5. Chuẩn bị cho Hội thảo cấp trường: “Cộng đồng tôn giáo Nam Bộ trong tiến trình lịch sử Việt Nam”. Và tiếp tục thực hiện nghiên cứu khoa học các đề tài đã được duyệt.
6. Lãnh đạo các chương trình tiếp tục thực hiện giảng dạy học kỳ III, năm học 2021 – 2022 nghiêm túc.
7. Lãnh đạo việc tiếp tục phòng ngừa Covid-19 theo Công văn 105/TDMU-VP, ngày 08.3.2022.
8. Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Đ/c Trịnh Phước Thành và đ/c Nguyễn Nhất Duy.