Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Tháng 5 năm 2022

Phan Thanh Bằng đăng vào 10/05/2022 - 12:19
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2022
Ngày thực hiện 10/05/2022 14:00
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Thông tin

II. Đánh giá kết quả lãnh đạo tháng r.2022

III. Nghị quyết tháng 5.2022
1. Tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 2022) và 132 Ngày sinh CHủ tịch Hồ Chí Minh.
2 Quán triêt, thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác theo Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 04.3.2022, của Tỉnh Ủy Bình Dương, với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.
3. Lãnh đạo việc phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng đất nước Việt nam hiện nay”. Hội thảo: 27.5.2022.
4. Lãnh đạo các chương trình hoàn tất việc nhập điểm HK2, năm học 2021 – 2022
5. Lãnh đạo các chương trình thực hiện giảng dạy học kỳ III, năm học 2021 – 2022 nghiêm túc.
6. Lãnh đạo việc tiếp tục phòng ngừa Covid-19 theo Công văn 105/TDMU-VP, ngày 08.3.2022.
7. Chuẩn bị cho Hội thảo cấp trường: “Cộng đồng tôn giáo Nam Bộ trong tiến trình lịch sử Việt Nam”. Và tiếp tục thực hiện nghiên cứu khoa học các đề tài đã được duyệt.
8. Chuyển sinh hoạt đồng chí Trần Trung Chung về Đảng bộ Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

IV. Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Đ/c Phan Nguyền Hồng Diễm

V. Bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng để phát triển Đảng
– Thái Thị Tuyết
– Phạm Thị Út Nhựt