Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Tháng 3 năm 2022

Phan Thanh Bằng đăng vào 09/03/2022 - 08:35
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2022
Ngày thực hiện 09/03/2022 09:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Chi bộ thống nhất định hướng lãnh đạo đơn vị tỏng tháng 3.2022:
1. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2 Chuẩn bị triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác theo Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 04.3.2022, của Tỉnh Ủy Bình Dương, với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.
3. Lanh đạo CB, GV trong đơn vị tích cực tham gia Hội thảo khoa học “Giá trị đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng đất nước Việt nam hiện nay”
4. Lãnh đạo CT. LLCT hoàn tất ngân hàng câu hỏi các học phần lý luận chính trị.
5. Lãnh đạo các chương trình sơ kết học kỳ I, NH 2021 – 2022
6. Lãnh đạo CB, GV nhập điểm quá trình các lớp đã học xong: trước ngày 11.3.2022.
7. Lãnh đạo hoàn tất giảng dạy các lớp và nhập điểm lên Edusoft web trong tuần cuối của tháng 3.2022 và đầu tháng 4.2022 (theo Thông báo số 03/TB-ĐBCL, ngày 19.01.2022).
8. Lãnh đạo việc phòng ngừa Covid-19 theo Công văn 105/TDMU-VP, ngày 08.3.2022.
9. Lãnh đạo ngày hội khoa học giảng viên và học viên sau đại học lần thứ VI – 2022: 17.6.2022.
10. Lãnh đạo CB,GV tham gia Hội thảo khoa học quốc tế VIỄN CẢNH ĐÔNG NAM BỘ LẦN 3 – 2022
Chủ đề: “Phát triển nông nghiệp đô thị vùng Thành phố Hồ Chí Minh gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 – tiếm năng và giải pháp”
11. Lãnh đạo các chương trình tiếp tục triển khai việc giảng dạy học kỳ II năm học 2021 – 2022 nghiêm túc và đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19.
12. Lãnh đạo Chương trình GDTC-QPAN tập luyện cho sinh viên tham gia giải việt dã BTV và đồng diễn Đại hội TDTT tỉnh Bình Dương năm 2022.