Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Tháng 2 năm 2022

Phan Thanh Bằng đăng vào 09/02/2022 - 07:06
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2022
Ngày thực hiện 09/02/2022 09:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá kết quả lãnh đạo đơn vị tháng 01.2022
II. Thông qua nghị quyết tháng 02.2022
– Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm lần thứ 92 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Việt Nam (03.02.1930 – 2022) theo Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK, ngày 20.01.2022, của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
– Triển khai Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ VI (Khóa VII) nhiệm kỳ 2020 – 2025.
– Thông qua nghị quyết chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Xuân Tý (kết nạp ngày 29.01.2021).
– Tiếp tục lãnh đạo Chương trình Lý luận chính trị tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi các học phẩn theo Kế hoạch 64/KH của Lãnh đạo Trường.
– Lãnh đạo các chương trình tiếp tục triển khai việc giảng dạy học kỳ II năm học 2021 – 2022 nghiêm túc và đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19.
– Lãnh đạo việc tiếp tục nghiên cứu khoa học các đề tài đã được duyệt.
– Lãnh đạo các chương trình, cán bộ, đảng viên và viên chức thực hiện tốt các quy định của Trường, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch năm học 2021 – 2022.