Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Tháng 11 năm 2021

Phan Thanh Bằng đăng vào 02/11/2021 - 17:37
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2021
Ngày thực hiện 03/11/2021 14:30
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá kết quả lãnh đạo tháng 10.2021

II. Thống nhất định hướng lãnh lao tháng 11.2021
1. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
2. Triển khai việc sắp xếp bộ máy đơn vị theo yêu cầu của Trường
3. Thực hiện giảng dạy nghiêm túc HK1, NH 2021 – 2022 và đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
4. Xây dựng kế hoạch KT KTHP năm học 2021 – 2022
5. Kiểm tra KTHP các môn giảng dạy xong trong học kỳ I (vấn đáp)
6. Chuẩn bị Tọa đàm chuyên đề làm theo Bác 2021
7. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021.
8. Sinh hoạt chuyên đề: “Tăng cường đoàn kết theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”