Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Tháng 10 năm 2021

Phan Thanh Bằng đăng vào 05/10/2021 - 20:27
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2021
Ngày thực hiện 06/10/2021 14:00
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 21
Có mặt 21
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá kết quả lãnh đạo tháng 9.2021.

II. Thống nhất phương hướng lãnh đạo tháng 10.2021
1. Tuyên truyền 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam; truyền thông chào năm học mới 2021 – 2022 và chào đón tân sinh viên D21
2. Sinh hoạt chuyên đề: “Khát vọng phát triển Bình Dương và Trường Đại học Thủ Dầu Một” do nhóm đảng viên thực hiện: Nguyễn Văn Thắng (Nhóm trưởng), Đinh Thị Hoa, Phan Thanh Biên Hùng.
3. Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Nguyễn Lê Khôi và Nguyễn Xuân Tý
4. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2021 – 2021: giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
5. Tiếp tục thực hiện KPIs
6. Tiếp tục thực hiện phòng, chóng covid-19 va hưởng ứng phục vụ cộng đồng.