Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Tháng 1 năm 2022

Phan Thanh Bằng đăng vào 04/01/2022 - 21:24
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2022
Ngày thực hiện 05/01/2022 09:00
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Thông qua nghị quyết lãnh đạo đơn vị tháng 01.2022:
1) Tuyên truyền kỷ niệm lần thứ 92 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Việt Nam (03.02.1930 – 2022).
2) Tổ chức kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng Phạm Thị Hồng Nhung và Mai Văn Hoàng.
3) Chuyển sinh hoạt đảng cho đồng chí Nguyễn Lê Khôi về địa phương theo chế độ hưu trí.
4) Chuẩn bị hồ sơ chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Xuân Tý (kết nạp ngày 29.01.2021).
5) Lãnh đạo các chương trình tiếp tục triển khai việc giảng dạy học kỳ II năm học 2021 – 2022 nghiêm túc và đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19.
6) Hoàn tất việc đăng ký thi đua năm học 2021 – 2022.
7) Lãnh đạo các chương trình phân công chuyên môn học kỳ III, năm học 2021 – 2022.
8) Mừng xuân Nhâm Dần an toàn, vui tươi và tiết kiệm.