Họp chi bộ Khoa Đào tạo kiến thức chung Quý III năm 2021

Phan Thanh Bằng đăng vào 19/08/2021 - 08:15
Người báo cáo Phan Thanh Bằng
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2021
Ngày thực hiện 19/08/2021 14:00
Địa điểm Sinh hoạt trực tuyến bằng Microsoft Teams
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung I. Đánh giá kết quả lãnh đạo đơn vị trong tháng 7.2021
II. Định hướng lãnh đạo đơn vị tháng 8.2021
– Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
– Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm CM tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
– Bình xét thi đua năm học 2020 – 2021
– Tổng kết năm học 2020 – 2021
– Triển khai thực hiện KPIs năm học 2021 – 2022
– Hoàn tất việc giảng dạy HK3, 2020 – 2021 và kiểm tra kết thúc học phần
– Tổ chức Hhooij thảo khoa học về Mặt trận dân tộc thống nhất
– Xây dựng kế hoạch năm học 2021 – 2022
– Hưởng ứng phục vụ cộng đồng phòng, chống Covid-19.
III. Kiểm điểm đảng viên chấp hành: Lê Tuấn Anh, Lương Thị Hải Thảo, Lương Thy Cân và Cao Thị Thúy Hoa.
IV. Phát triển đảng viên mới
V. Sinh hoạt chuyên đề: “Phát huy ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng, phát triển Bình Dương và Trường Đại học Thủ Dầu Một”