Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Tháng 9 năm 2022

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 07/09/2022 - 06:08
Người báo cáo Phạm Ngọc Trâm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2022
Ngày thực hiện 09/09/2022 08:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 30
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do không
Nội dung BÁO CÁO
1. Công tác đảng tháng 08 năm 2022 đã thực hiện
2. Những phương hướng tháng 09 năm 2022 thời gian tới
Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tuyên truyền và phát huy tinh thần 77 năm ngày Quốc Khánh 2.9 và vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển hội nhập hiện nay.
– Tiếp tục tuyên truyền ngăn chặn vấn đề tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong quần chúng và Đảng viên hiện nay.
-Tăng cường công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đào tạo năm học 2022 – 2023.
Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
-Tiếp nhận 10 đồng chí đảng viên từ Chi bộ Khoa Kiến thức chung, tổ đảng GDTC-QPAN. Chi bộ phân công nhiệm vụ đồng chí Biện Thị Ngọc Anh phụ trách.
– Triển khai khảo sát nhu cầu đăng kí đào tạo ngắn hạn, học tập nâng cao trình độ trong Cán bộ giảng viên và Đảng viên 2023.
– Triển khai đến CBGV tham gia đăng kí đào tạo Chương trình phát triển nguồn nhân lực số 2022 phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia.
– Phân công hướng dẫn các quần chúng ưu tú đã tham gia lớp cảm tình Đảng và Cán bộ Giảng viên trẻ (Danh sách đính kèm).
Công tác kiểm tra, giám sát:
Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Đình Kỳ, đồng chí Nguyễn Trung Ngọc và đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
-Xây dựng kế hoạch năm học 2022 – 2023: Mỗi giảng viên phải tham gia giảng dạy mở lớp Elearning, thao giảng 2 tiết, dự giờ 8 tiết, kế hoạch NCKH và đào tạo bồi dưỡng cá nhân…
-Xây dựng kế hoạch đón tân sinh viên 2022 – 2023 và ngày hội truyền thống Khoa.
-Rà soát các môn thi học kì 3, năm học 2022 – 2023.
-Xây dựng 03 ngành mới chuẩn bị tuyển sinh cho năm học 2023 – 2024: Quan hệ công chúng, Kinh doanh và quản lý thể dục thể thao, Thiết kế Mỹ thuật số.
Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
Công đoàn khoa:
-CBGV hoàn tất bài báo Hội thảo “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao một số vấn đề lý luận và thực tiễn” vào ngày 30/9/2022. Dự kiến tổ chức ngày 31/12/2022 (Thứ bảy), tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Công đoàn cấp trên.
– Thực hiện thăm hỏi, động viên Công đoàn viên trong Khoa.
– Phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức Trung thu cho em vào Tối thứ 6 vào lúc 18h30 ngày 09/9/2022.
Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
-Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Đoàn cấp trên.
– Tổ chức Trung thu cho em vào Tối thứ 6 vào lúc 18h30 ngày 09/9/2022./.