Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Tháng 8 năm 2022

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 03/08/2022 - 06:51
Người báo cáo Phạm Ngọc Trâm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2022
Ngày thực hiện 04/08/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do Không có.
Nội dung BÁO CÁO
Công tác đảng tháng 07 năm 2022
và phương hướng tháng 08 năm 2022

Sau khi nghe Chi ủy báo cáo hoạt động của Chi bộ trong tháng 07 / 2022 và đề xuất nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ vào tháng 08 / 2022, Chi ủy – Chi bộ Khoa Công nghiệp Văn hóa tại cuộc họp ngày 04 / 08 / 2022 đã thảo luận và thống nhất như sau:
I. Kết quả hoạt động tháng 05 năm 2022
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tăng cường triển khai kế hoạch phòng chống covid của Việt Nam.
– Tiếp tục tuyên truyền vấn đề tự chuyển biến, chuyển hóa của quần chúng và đảng viên trong giai đoạn thời bình hiện nay.
– Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và vạch ra định hướng, đường lối của Khoa trong công tác đào tạo, NCKH, quản lý giáo dục hiện nay là nhiệm vụ chính trị của mỗi Đảng viên, CBGV và SV.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Theo công văn phát triển Đảng và phân bổ chỉ mới năm 2022 của Đảng uỷ Trường, Chi bộ Khoa Công nghiệp có 18 quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp cảm tình Đảng đang được theo dõi và phát triển Đảng năm 2022. Trong đó, danh sách cũ là 11 quần chúng gồm 2 GV và 9 Sv, danh sách mời gồm 7 quần chúng, tất cả đều được phân người hướng dẫn và phụ trách theo dõi.
– Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: đồng chí Ngô Phạm Toán, đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh và đồng chí Nguyễn Hữu Thanh triển khai tuyên truyền về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
-Phân công đồng chí Phạm Đắc Vy Thảo hỗ trợ công tác Thư ký Chi bộ thay thế đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm tra giám sát chi Bộ mốc thời gian nhiệm kỳ từ 2020 – 2025 đến thời điểm kiểm tra theo CV số 19 – CT/ UBKTr ngày 17 tháng 3 năm 2022.
– Hoàn tất hồ sơ, văn kiện đại hội nhiệm Chi bộ Khoa Công nghiệp văn hoá nhiệm kỳ 2022 – 2025, kết quả bầu Bí thư là đồng chí Phạm Ngọc Trâm và Phó bí thư là đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã được Đảng uỷ Trường chuẩn y.
– Chi bộ Khoa Công nghiệp văn hoá hoạt động và điều hành dựa trên tinh thần dân chủ, căn cứ vào Nội quy, Quy chế phối hợp và các phương hướng, nhiệm vụ đề ra của Nghị Quyết Đai hội Chi Bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
-Triển khai và rà soát phân công chuyên môn năm 2022 – 2023, các chương trình phân công trên tiêu chí theo CV số 30 của Trường ĐH TDM, mỗi giảng viên phải được phân công phù hợp với chuyên môn, đủ giờ quy định 350 tiết/ năm. Sau đó, nếu các Chương trình mời thỉnh giảng thì ưu tiên thỉnh giảng trong Trường.
– Mỗi giảng viên phải đủ chuẩn giờ NCKH trong năm. Nếu chương trình nào dự kiến thiếu giờ thì xây dựng kế hoạch NCKH trong năm của từng giảng viên và đề xuất lãnh đạo Trường xem xét trước khi bắt đầu năm học mới để đảm bảo tất cả CBVC, GV đặc biệt là Đảng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chí hoàn thành nhiêm vụ trở lên.
– Công tác hoạt động tạo sân chơi và diễn đàn cho sinh viên, Chi bộ dự kiến tổ chức Ngày hội truyền thống Khoa Công nghiệp văn hoá vào ngày 31/12/2022. Chương trình kết hợp hội thảo “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” và các hoạt động vui chơi, thi đua phong trào của sinh viên do Đoàn Khoa CNVH tổ chức.
4. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai văn bản tuyên truyền, thông tin các văn bản từ Liên đoàn lao động tỉnh và Công đoàn Trường trong tháng 6/2022.
– Thực hiện khảo sát Tài nguyên giáo dục mở.
– Khảo sát Sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiện nay.
– Triển khai kế hoạch đi du lịch Khoa năm 2022. Dự kiến cuối tháng 8/2022 trên tinh thần CV số 06/QĐ-HĐTr ngày 15 tháng 7 năm 2022. Mỗi CBGV được trợ cấp 1 triệu 500 ngàn và theo điều số 03 tinh thần CV, Khoa xây dựng kế hoạch tổ chức nghĩ mát cho CBGV với mục đích tao sự kết nối các thành viên trong Khoa để xây dựng khối đại đoàn kết toàn Khoa.
– Thống kê danh sách CĐV thuộc đối tượng chính sách và triển khai hoạt động kỉ niệm ngày TB- LS 27/7/2022.
– Hướng dẫn và tham gia “Liên hoan tiếng hát cán bộ công chức viên chức tỉnh Bình Dương năm 2022” cùng đội văn nghệ CĐ Trường.
– Tuyên truyền chào mừng kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022).
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Tham gia cuộc thi ẩm thực sinh viên vào ngày Hội việc làm toàn trường. Đoàn Khoa đạt giải 2.
– Chia sẻ Thông tin việc làm đến Sinh viên các Chương trình.
– Phát động cuộc thi khởi nghiệp và các hoạt động do Đoàn Trường tổ chức.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 08 năm 2022
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tiếp tục tuyên truyền vấn đề tự chuyển biến, chuyển hóa của quần chúng và đảng viên trong giai đoạn thời bình hiện nay.
– Tuyên truyền, phối hợp và kiểm tra giám sát các hoạt động chuyên môn của Khoa theo tinh thần dân chủ, phối hợp đúng định hướng Nghị quyết đại hội 2022 – 2025.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng các quần chúng ưu tú tham gia vào Đảng.
– Kiện toàn hồ sơ Đại hộ Đoàn Khoa Công nghiệp văn hoá. Dự kiến nhân sự: đồng chí Nguyễn Phương Hồng Phúc giữ chức vụ Bí thư.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: đồng chí Phạm Ngọc Trâm, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngoan và đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng triển khai tuyên truyền về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Phân công Cố vấn học tập niên khoá D22 theo tinh thần chỉ đạo của Trường thì mỗi giảng viên là một cố vấn học tập. Phân công GV chương trình khác ít lớp hỗ trợ CVHT 02 chương trình Thiết kế đồ hoạ và Truyền thông đa phương tiện trên tinh thần dân chủ và phối hợp.
– Hoàn tất phân công chuyên môn và điều chỉnh cân đối phù hợp trước ngày 8/8/2022. Chương trình thiếu giờ dự kiến phải xây dựng kế hoạch NCKH năm 2022 – 2023.
-Triển khai chương trình Stem của Khoa Công nghiệp văn hoá vào cuối tháng 8 năm 2022.
-GBGV hoàn tất bài báo hội thảo “Bảo tồn, phát huy di sản văn hoá phi vật thể Đông Nam Bộ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” vào ngày 30/8/2022. Dự kiến hội thảo tổ chức vào ngày 23/11/2022 là ngày Di sản văn hoá Việt Nam.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Công đoàn cấp trên.
– Thực hiện thăm hỏi, động viên Công đoàn viên trong Khoa.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
-Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Đoàn cấp trên.