Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Tháng 8 năm 2021

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 28/07/2021 - 17:55
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2021
Ngày thực hiện 02/08/2021 08:00
Địa điểm TRỰC TUYẾN. MÃ TEAMCOD: mn4fjf0
Số đảng viên 19
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do KHÔNG
Nội dung I. Kết quả hoạt động tháng 7 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Chi ủy và các đồng chí, Giảng viên tham gia Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp Đảng bộ Trường. Trong đó, Chi bộ được khen thưởng 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị.
– Chi ủy hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ban hành chương trình hành động học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đã ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2021.
– Triển khai các chỉ đạo, văn bản của Chính phủ, UBND Tỉnh và Đảng ủy Khối về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tuyên truyền nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7).
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi bộ tổ chức họp tháng 7 bằng hình thức trực tuyến theo đúng thời gian quy định. Đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, nội dung buổi sinh hoạt vẫn được bảo đảm theo điều lệ Đảng.
– Trong tháng 7, Chi bộ Khoa tiếp nhận 01 đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ.
– Khoa đã bắt đầu áp dụng hệ thống đánh giá năng lực thực hiện – KPIs từ ngày 7/2021.
– Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: đ/c Lê Thị Ninh, đ/c Lê Thị Ngọc Anh. Triển khai kể câu chuyện về Bác Hồ, qua đó rút ra bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Toàn Chi bộ tiếp tục hoạt động trong trạng thái phòng chống dịch. Các Chương trình sắp xếp, bố trí 01 thư ký và 01 lãnh đạo chương trình luân phiên làm việc tại Trường, giảng viên làm việc tại nhà nhưng vẫn đảm bảo tiến độ công việc.
– Kết thúc thời gian thí sinh đăng ký xét tuyển bằng hình thức xét học bạ, tuyển thẳng và xét bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM. Chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tuyển sinh các môn năng khiếu mỹ thuật và âm nhạc.
– Chi bộ có các viên chức tham gia Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.
– Các Chương trình thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021 đúng tiến độ.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai các văn bản từ Liên đoàn lao động tỉnh và Công đoàn Trường trong tháng 7/2021.
– Thống kê danh sách CĐV diện chính sách con thương binh liệt sĩ dịp 27/7/2021.
– Tham gia chương trình Tập sách yêu thương 2021 do công đoàn tỉnh phát động, ủng hộ 500.000 đồng.
– Trong tình hình covid -19 hiện nay, công Đoàn có thống kê thường xuyên tình hình F0,F1,F2 trong CĐV Khoa. Vận động công đoàn viên trong khoa ủng hộ tiền hỗ trợ các TNV phòng chống dịch Covid 19 tại trường (hiện tại có 2 CĐV).
– Chuẩn bị kế hoạch đánh giá xếp loại và xét thi đua công đoàn.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Tổ chức, triển khai các buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng; nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bình dương lần thứ XI.
– Đoàn khoa vận động sinh viên tham gia đội tình nguyện phòng chóng covid-19 của tỉnh và tuân thủ qui tắt 5k.
– Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bình dương lần thứ XI luật thanh niên năm 2020 và về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Minh.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công văn số 5948/UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
– Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2021), 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021); kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
– Phổ biến Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.
– Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề “Làm theo Bác” năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú vào Tổ chức Đảng.
– Chi bộ phối hợp với Tổ công đoàn và Ban chấp hành đoàn Khoa giới thiệu quần chúng học lớp cảm tình Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: đ/c Đỗ Hữu Sinh, đ/c Ngô Phạm Toán, đ/c Nguyễn Thị Vân Anh. Triển khai kể câu chuyện về Bác Hồ, qua rút ra bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tuyên truyền, vận động CBGV, sinh viên chấp hành tuyệt đối các chỉ đạo phòng chống dịch của Nhà nước, của Trường; Huy động đoàn viên, sinh viên tham gia các đội hình tình nguyện theo điều phối của Tỉnh. Cán bộ, giảng viên, sinh viên, mà trước hết là đảng viên phải tích cực đóng góp sức mình vào hoạt động phòng chống dịch tại địa phương nơi cư trú.
– Công bố kết quả trúng tuyển và tổ chức nhập học trực tuyến cho các thí sinh trúng tuyển ở các phương thức xét học bạ, tuyển thẳng và xét bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM. Tổ chức kỳ thi tuyển sinh năng khiếu năm 2021 vào ngày 09 tháng 08.
– Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai các công tác đón tân sinh viên, sinh hoạt chính trị, chuẩn bị khai giảng năm học mới 2021-2022.
– Khoa thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021 đúng tiến độ.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Công đoàn Khoa chuẩn bị tốt việc tổ chức đánh giá xếp loại và xét thi đua công đoàn năm học.
– Thường xuyên nắm bắt thông tin và báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch Covid-19 của Trường về LĐLĐ Trường.
– Vận động công đoàn viên trong khoa ủng hộ tiền hỗ trợ các TNV phòng chống dịch Covid 19 tại trường
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Đoàn Khoa vận động sinh viên tham gia đội tình nguyện phòng chóng covid-19 của Tỉnh và tuân thủ qui tắt 5K.
– Tham gia các hoạt động do Nhà trường và Hội Sinh viên Trường Phân Công.