Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Tháng 3 năm 2022

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 05/03/2022 - 13:17
Người báo cáo Nguyễn Văn Thuỷ
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2022
Ngày thực hiện 07/03/2022 13:30
Địa điểm Phòng họp 3, Trường Đại học Thủ Dầu Một
Số đảng viên 20
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Vắng đồng chí Hương và đồng chí Lệ (nghĩ thai sản)
Nội dung BÁO CÁO
Công tác đảng tháng 02 năm 2022
và phương hướng tháng 03 năm 2022
I. Tóm tắt kết quả hoạt động tháng 02 năm 2022
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2022
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Chi bộ tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XIII) của Tỉnh uỷ (cả ngày 02/03/2022).
– Phổ biến chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
-Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn 10 quần chúng ưu tú và các sinh viên trong đơn vị có phẩm chất đạo đức tốt vẫn tiếp tục phấn đấu vào Đảng.
-Triển khai CV số 39 – CV/ĐUT về công tác phát triển và quản lý đảng viên trong sinh viên. Sinh viên được kết nạp ở Chi bộ nào thì thuộc biên chế Chi bộ đó và sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ sinh viên nhưng cuối mỗi quý thì sinh viên có trách nhiệm tham dự sinh hoạt thêm tại chi bộ sinh viên đang theo học.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
Kiểm tra, giám sát 02 đồng chí: đ/c Phan Văn Trung và đ/c Phạm Đắc Vy Thảo triển khai tuyên truyền về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
-Tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh 2022 theo hình thức trực tiếp và online trên website của Trường, Khoa và Fanpage của Trường và Chương trình đào tạo.
-Phối hợp với Trường tổ chức 2 hội thảo: Hội thảo quốc tế Viện quản lý tri thức Quốc tế – Sri Lanka về việc tổ chức hội nghị quốc tế lần 9 về nghệ thuật và nhân văn 2022 (Icoach 2022); Hội thảo quốc gia chủ đề Tài nguyên văn hoá Đông Nam Bộ phối hợp Trường đại học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương, Trường Ngoại ngữ – Xã hội Nhân Văn thuộc trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Mỹ Thuật Tp. Hồ chí Minh.
-Cán bộ, giảng viên, sinh viên giảng dạy và học tập trực tiếp trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch covid.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Công đoàn cấp trên.
– Chuẩn bị các hoạt động kỉ niệm ngày 8/3/2022 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng do Trường – Khoa tổ chức.
– Thực hiện thăm hỏi, động viên Công đoàn viên trong Khoa.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
-Xây dựng và đều hành hoạt động câu lạc bộ nghệ thuật và du lịch trực thuộc Khoa Công nghiệp văn hoá.
-Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Đoàn cấp trên./.