Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Tháng 2 năm 2023

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 04/02/2023 - 18:16
Người báo cáo Phạm Ngọc Trâm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2023
Ngày thực hiện 07/02/2023 08:30
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 31
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do không có
Nội dung I. Kết quả hoạt động tháng 01 năm 2023
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tuyên truyền nghị quyết số: 24 / NQ-TW của bộ chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
– Chỉ đạo và thực hiện theo tinh thần theo Công văn số: 06 /ĐHTDM-VP về việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, ngày 07 tháng 01 năm 2023. Các lớp tiến hành dạy trực tuyến trước và sau Tết. Đối với các lớp thực hành vừa dạy trực tiếp và trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở xa về quê sớm. Tuân thủ vệ sinh, an toàn tuần lễ trước và sau Tết. Tình hình học tập và vui Xuân Tết Quý Mão vẫn diễn ra bình thường và không có trường nào đáng tiếc xãy ra.
-Triển khai và thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023 theo công văn số: 46/KH-ĐUK ngày 03 tháng 01 năm 2023 về việc nâng cao công tác lý luân chính trị của đảng viên năm 2023 với một số yêu cầu trọng tâm như: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh; Công tác thực tiễn nghiên cứu lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị như bồi dưỡng nhận thức về đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4…
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục hướng dẫn các quần chúng ưu tú đã tham gia lớp cảm tình Đảng và Cán bộ Giảng viên trẻ để sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.
– Hoàn thành thủ tục chuyển đảng chính thức cho đồng chí Mai Văn Hoàng đã gửi lên Đảng Ủy Trường và đang đang đợi Đảng Ủy khối chuẩn y kết quả.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần nghị quyết số: 24 / NQ-TW của bộ chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
– Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị học kì 2, năm học 2022 – 2023 và tiến hành giảng dạy, rà soát chuẩn bị thi học kì 2, năm học 2022 – 2023.
– Điều phối rà soát phân công chuyên môn HK3, năm học 2022 – 2023.
4. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai chuẩn bị Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Công nghiệp văn hóa 2022.
– Phổ biến Chương trình ủng hộ Công nhân lao động khó khăn năm 2023 do Liên Đoàn LĐ tỉnh Bình Dương triển khai CV 112 với số tiền ủng hộ 800.000đ và chuyển về tài khoản của Quỹ.
– Triển khai DS cựu chiến binh chuẩn bị Thăm hỏi nhân ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và cập nhật 01 trường hợp mới.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
-Tổ chức thành công cuộc thi “Đại sứ Công nghiệp văn hóa” với sự đồng hành từ KDL Thủy Châu với 10 đội thi
-Tổ chức thành công chương trình “Xuân Yêu thương” 2023 với các hoạt động bao gồm: Bán Trà sữa/ heo đất gây quỹ; Dọn dẹp nhà cửa cho gia đình ở phường An Thạnh, Thuận An; Trao tăng 5 phần quà (mỗi phần trị giá 400.000 vnd) và 5 phần hiện kim (mỗi phần trị giá 500.000 vnđ). Trong đó có 1.350.000 vnđ tiền gây quỹ và 1.000.000 vnd tiền tài trợ từ mạnh thường quân.
-Tổ chức thành công cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Xuân” và kêu gọi Thầy/Cô ở khoa viết lời chúc năm mới đến sinh viên, từ đó tạo dấu ấn và kết nối đẹp giữa sinh viên và giảng viên ở Khoa Công nghiệp văn hóa.
-Tuy nhiên còn hạn chế vì Có sự thay đổi nhân sự và cận Tết nên lực lượng tham gia xuyên suốt mỏng và phân tách nhiều hướng.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tiếp tục tuyên truyền nghị quyết số: 24 / NQ-TW của bộ chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-Triển khai và thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023 theo công văn số: 46/KH-ĐUK ngày 03 tháng 01 năm 2023 về việc nâng cao công tác lý luân chính trị của đảng viên Chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa năm 2023.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục hướng dẫn các quần chúng ưu tú đã tham gia lớp cảm tình Đảng và Cán bộ Giảng viên trẻ để sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.
– Xây dựng kế hoạch và thường xuyên triển khai các buổi tọa đàm chủ đề về học tập làm theo tấm gương, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, chi sẻ kinh nghiệm và kiến thức lý luận chính trị cho Đảng viên mới…
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: Phạm Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Điệp và Nguyễn Thị Lưu An về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần nghị quyết số: 24 / NQ-TW của bộ chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng.
– Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của Đảng viên, cán bộ viên chức học kì 2, năm học 2022 – 2023 và rà soát, điều chỉnh đề cương, phương pháp giảng dạy, giáo trình cho phù hợp từng học phần, theo lộ trình 02 năm hoặc cần thiết.
– Chú trọng công tác tuyển sinh, quảng bá ngành, xây dựng chương trình tuyển sinh Livestream cho Khoa, từng ngành phù hợp, xây dựng clip quảng bá thương hiệu. Đồng thời đề xuất giải pháp tuyển sinh cho một số ngành không tuyển sinh được.
– Bổ sung và thực hiện kế hoạch hội thảo cấp trường, Seminar cấp Chương trình và kế hoạch giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn thông qua kết nối doanh nghiệp.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai kế hoạch công đoàn cấp trên đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Công đoàn cấp trên.
– Phối hợp và hỗ trợ Chi Bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
– Thực hiện thăm hỏi, động viên Công đoàn viên trong Khoa.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
-Tổ chức chương trình Walk tour lần 2 nhằm tăng cường thời gian rèn luyện sức khỏe đồng thời khám phá các địa điểm văn hóa, du lịch tại địa phương cho sinh viên Khoa Công nghiệp văn hóa nói riêng và sinh viên toàn trường nói chung.
-Tổ chức cuộc thi thiết kế logo Đoàn – Hội khoa CNVH lần 2 để tạo nét đặc trung ở Khoa, từ đó thống nhất giao diện thương hiệu cho các hoạt động tiếp theo.
-Tổ chức cuộc thi Check-in cùng xe đạp khi đến trường nhằm vận động sinh viên bảo vệ môi trường và tăng cường sức khỏe thông qua việc di chuyển bằng xe đạp./.