Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Tháng 2 năm 2022

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 11/02/2022 - 16:53
Người báo cáo Nguyễn Văn Thuỷ
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2022
Ngày thực hiện 14/02/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 4, Trường Đại học Thủ Dầu Một
Số đảng viên 20
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do Vắng 2 đồng chí nghĩ thai sản
Nội dung Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động tháng 01 năm 2022
Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/1922). Giao bộ phận Web Khoa thiết kế Banner và đăng tải trên Web Khoa để tuyên truyền.
– Thông báo kết luận hội nghị Ban chấp hành đảng bộ khối lần thứ VI khoá VII nhiệm kỳ 2020-2025 để các đồng chí trong Chi bộ nắm và thực hiện.
-Thực hiện Công văn số 54/ĐHTDM-VP ngày 10/02/2022 của Trường về việc tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 Cấp Chương trình và Cấp Khoa.
-Tiếp tục tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giai đoạn 2021-2025, năm 2022.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
Theo dõi và hướng dẫn 10 quần chúng ứu tú, có phẩm chấm đạo đức tốt vẫn tiếp tục phấn đấu trong thời gian chờ Đảng uỷ Trường xem xét lí lịch vào Đảng.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
Kiểm tra, giám sát 02 đồng chí: đ/c Nguyễn Thị Lưu An và đ/c Nguyễn Thị Lưu An triển khai tuyên truyền về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Cán bộ, giảng viên, sinh viên giảng dạy và học tập trực tiếp trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch covid.
– Các Chương trình chủ động hợp tác doanh nghiệp và tiến hành kí kết MOU năm 2022 để thuận tiện cho việc thực hiện kê khai công tác khác, thực tế doanh nghiệp tại công ty, xí nghiệp.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Công đoàn cấp trên.
– Hỗ trợ theo yêu cầu Khoa (nếu có) về chuẩn bị nghỉ tết Nguyên đán 2022.
– Thực hiện thăm hỏi, động viên Công đoàn viên trong Khoa.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Thực hiện các Chương trình, hoạt động của Tỉnh Đoàn, Đoàn Trường phân công./.