Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Tháng 10 năm 2022

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 04/10/2022 - 21:32
Người báo cáo Phạm Ngọc Trâm
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2022
Ngày thực hiện 06/10/2022 08:00
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 31
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung BÁO CÁO
Công tác đảng tháng 9 năm 2022
và phương hướng tháng 10 năm 2022
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Mừng kỷ niệm 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022).
– Tuyên truyền ngăn chặn vấn đề tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong quần chúng và Đảng viên hiện nay.
-Tăng cường công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đào tạo năm học 2022 – 2023.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp túc hướng dẫn các quần chúng ưu tú đã tham gia lớp cảm tình Đảng và Cán bộ Giảng viên trẻ để sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.
– Đề cử đồng chí Nguyễn Thế Vinh làm Thư ký chi bộ thế đồng chí Vy Thảo xin đi học nghiên cứu sinh.
– Rà soát, phân công và tổ chức một số hoạt động và nhiệm vụ của Văn phòng Khoa nhằm hỗ trợ giãm áp lực cho các chương trình.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
Kiểm tra, giám sát 05 đồng chí: Nguyễn Thị Bé Năm; Đinh Thị Yến; Lê Thị Lệ; Cao Thị Thúy Hoa và Biện Thị Ngọc Anh về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
-Khoa và các chương trình cùng với Nhà trường lên kế hoạch và chào đón tân sinh viên D22 vào ngày 7 và 8/10 theo kế hoạch số 6/TB- ĐH TDM ngày 29 tháng 9 năm 2022 và tuần lễ sinh hoạt công dân cho sinh viên khóa D22 năm học 2022 – 2023
-Tổ chức, rà soát lại các hoạt động của Khoa theo cơ chế Văn phòng trường phù hợp với từng công việc, nhiệm vụ cụ thể.
-Hoàn thành nghiệm thu xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa.
-Lê kế hoạch hợp tác và trao đổi giảng viên giữa Giảng viên Khoa Công nghiệp Văn hóa, Trường Đai học Thủ Dầu Một và giảng viên Trường Đại học Khon Khẻn đối với ngành có nhu cầu trao đổi Giảng viên và hợp tác quốc tế.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Công đoàn cấp trên.
– Phối hợp Khoa Công nghiệp Văn hoá trong các hoạt động theo yêu cầu.
– Thực hiện thăm hỏi, động viên Công đoàn viên trong Khoa.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
-Phối hợp với Khoa lê kế hoạch và tổ chức đón tân sinh viên D22 và sinh hoạt công dân.
-Triển khai đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Đoàn cấp trên./.