Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Tháng 1 năm 2023

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 09/01/2023 - 09:36
Người báo cáo Phạm Ngọc Trâm
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2023
Ngày thực hiện 10/01/2023 08:30
Địa điểm Văn phòng Khoa
Số đảng viên 31
Có mặt 1
Vắng mặt, lý do không
Nội dung BÁO CÁO
Công tác đảng tháng 12 năm 2022
và phương hướng tháng 01 năm 2023
Sau khi nghe Chi ủy báo cáo hoạt động của Chi bộ trong tháng 12/2022 và đề xuất nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ vào tháng 01/2023, Chi ủy – Chi bộ Khoa Công nghiệp Văn hóa tại cuộc họp ngày 10 tháng 01/2023 đã thảo luận và thống nhất như sau:
I. Kết quả hoạt động tháng 12 năm 2022
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tuyên truyền nghị quyết số: 24 / NQ-TW của bộ chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-Triển khai báo cáo số: 85 / BC – ĐUK các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ và 3 tháng cuối năm 2022.
– Định hướng, tuyên truyền theo Công văn số: 859-CV/ĐUK về việc kỷ niệm 120 năm kỷ niệm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 –2022).
– Tham gia làm việc nghiêm túc, hoàn thành hồ sơ kiểm định Cấp Trường từ ngày 06 đến 10.01.2023 và hỗ trợ kiểm định nghiêm túc trong thời gian diễn ra kiểm định.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục hướng dẫn các quần chúng ưu tú đã tham gia lớp cảm tình Đảng và Cán bộ Giảng viên trẻ để sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.
– Công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy văn phòng Khoa và các hoạt động hành chánh tiếp tục được rà soát, thực hiện quy trình, quy chế hoạt động Khoa.
-Đã thực hiện kiểm tra giám sát 4 đồng chí: Đinh Thị Yến, Lê Thị Lệ, Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Mỹ Xuân.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần nghị quyết số: 24 / NQ-TW của bộ chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-Hoàn thành phân công chuyên môn học kì 1, năm học 2022 – 2023 và đưa vào giảng dạy.
-Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi học kì 1, năm học 2022 – 2023.
4. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai văn bản tuyên truyền, thông tin các văn bản từ Liên đoàn lao động tỉnh và Công đoàn Trường trong tháng 12/2022.
– Tổ chức lấy ý kiến, nhận xét của Công đoàn đối với Chi uỷ – Đảng viên Chi bộ năm 2022.
– Triển khai chuẩn bị Hội nghị CBVC Khoa CNVH 2022.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Tổ chức chương trình Tri ân thầy cô và ra mắt CLB MAT cùng với chuỗi hoạt động: Làm thiệp tri ân thầy cô; Talk show với diễn giả đến từ Nhà sản xuất, đạo diễn Nguyễn Ngọc Bình – Tổng giám đốc công ty giải trí truyền thông BNK Entertaiment; Anh Khang Tuấn Lương – Freelancer – Photographer – Content creator; cô Nguyễn Xuân Quý – giảng viên ngành Du lịch, cố vấn chuyên môn CLB MAT mảng Du lịch; Tổ chức buổi gặp mặt giữa các thành viên để các thành viên CLB hiểu về cách thức hoạt động và giá trị từ việc tham gia CLB.
– Đoàn Khoa được nhận bằng khen Liên chi hội Khoa Công nghiệp Văn hoá đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022 cấp tỉnh.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2023
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tuyên truyền nghị quyết số: 24 / NQ-TW của bộ chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
– Chỉ đạo và thực hiện theo tinh thần theo Công văn số: 06 /ĐHTDM-VP về việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, ngày 07 tháng 01 năm 2023. Các lớp tiến hành dạy trực tuyến trước và sau Tết. Đối với các lớp thực hành vừa dạy trực tiếp và trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở xa về quê sớm. Tuân thủ vệ sinh, an toàn tuần lễ trước và sau Tết.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Tiếp tục hướng dẫn các quần chúng ưu tú đã tham gia lớp cảm tình Đảng và Cán bộ Giảng viên trẻ để sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.
– Họp nhận xét, đánh giá thời gian phấn đấu, dự bị từ ngày 12.1.2022 đến 12.1.2023 của đồng chí Mai Văn Hoàng. Hoàn tất hồ sơ đảng viên dự bị gửi lên Đảng Ủy Trường.
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
Kiểm tra, giám sát 03 đồng chí: Vũ Xuân Phương, Nguyễn Xuân Tý, Nguyễn Thế Vinh về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần nghị quyết số: 24 / NQ-TW của bộ chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
– Hoàn tất điểm các học phần học kì 1, năm học 2022 – 2023 và tiến hành giảng dạy, rà soát chuẩn bị học kì 2, năm học 2022 – 2023.
– Điều phối rà soát phân công chuyên môn HK3, năm học 2022 – 2023. Rà soát phân công toàn Khoa để tất cả GV cùng đủ giờ, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Triển khai kế hoạch công đoàn cấp trên đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Công đoàn cấp trên.
– Phối hợp và hỗ trợ Chi Bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
– Thực hiện thăm hỏi, động viên Công đoàn viên trong Khoa.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
-Triển khai kế hoạch công đoàn cấp trên đến toàn thể Công đoàn viên các văn bản của Đoàn cấp trên.
– Phối hợp và hỗ trợ Chi Bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.