Họp chi bộ Khoa Công nghiệp văn hóa Quý IV năm 2021

Nguyễn Thị Ngọc Điệp đăng vào 01/10/2021 - 22:20
Người báo cáo Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý IV năm 2021
Ngày thực hiện 04/10/2021 08:30
Địa điểm Hình thức trực tuyến
Số đảng viên 18
Có mặt 18
Vắng mặt, lý do không
Nội dung BÁO CÁO
Công tác đảng tháng 9 năm 2021
và phương hướng tháng 10 năm 2021
I. Kết quả hoạt động tháng 9 năm 2021
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng:
– Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021).
– Truyền thông chào mừng khai giảng năm học mới và chào đón tân sinh viên D21.
2. Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:
– Phân công 9 đồng chí được phân công tiếp tục theo dõi, hướng dẫn 13 quần chúng ưu tú thuộc Chi đoàn Khoa Công nghiệp Văn hóa viết hồ sơ, lý lịch xin vào đảng.
– Các chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra đầu năm (một số chi bộ do tình hình dịch bệnh Covid đến nay chưa triển khai sinh hoạt chuyên đề).
3. Công tác kiểm tra, giám sát:
– Kiểm tra, giám sát 02 đồng chí: đ/c Nguyễn Đình Kỳ, đ/c Nguyễn Trung Ngọc. Triển khai kể câu chuyện về Bác Hồ, qua rút ra bài học về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Chi bộ:
– Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K trong làm việc và đời sống để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Làm việc theo 4 nguyên tắc 70% làm việc tại nhà, 30% làm việc tại Trường và phải đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch công việc.
– Chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid (mũi 2) cho cán bộ, giảng viên Nhà trường.
– Hoàn thành công tác tuyển sinh, đón tân sinh viên D21 khoa Công nghiệp Văn hóa vào 2 ngày 2/10 và 3/10 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.
5. Lãnh đạo đoàn thể quần chúng:
a) Công đoàn khoa:
– Tuyên tuyền công đoàn viên tham gia tình nguyện hỗ trợ chống dịch covid-19.
– Tiếp tục vận động công đoàn viên tham dự cuộc thi Tìm hiểu Luật Cảnh Sát Biển Việt Nam 2021
– Phối hợp với Khoa trong triển khai hoạt động đầu năm học, chuẩn bị đón Tân Sinh Viên 2021.
b) Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:
– Thực hiện các Chương trình, hoạt động của Tỉnh Đoàn, Đoàn Trường phân công.
– Rà soát lại tình hình sinh viên của Khoa đang ở trong khu cách li, các diện F0, F1, F2, các bạn sinh viên trực tiếp hỗ trợ phòng chống Covid.
– Xét xét các danh hiệu của các bạn sinh viên có hoạt động Đoàn xuất sắc trong năm học 2020 – 2021./.