Họp chi bộ Khoa Công nghệ thực phẩm Tháng 8 năm 2020

Võ Viết Trí đăng vào 05/08/2020 - 08:03
Người báo cáo Võ Viết Trí
Chức vụ Bí thư chi bộ
Báo cáo Tháng 8 năm 2020
Ngày thực hiện 04/08/2020 14:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 19
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do 1. Nguyễn Thị Kim Ngân (bệnh); 2. Ngô Lê Hồng Phúc (bệnh); 3. Nguyễn Thị Lợi (bệnh)
Nội dung Tóm tắt báo cáo công tác đảng tháng 7/2020 và phương hướng công tác đảng tháng 8/2020
1. Hoạt động của chi bộ tháng 7/2020
Tuyên tuyền chào mừng đại hội đảng bộ khối; Tiếp tục công tác phát triển đảng viên; kiểm tra giám sát theo kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ chính trị: hoàn thành giảng dạy đúng kế hoạch, coi và chấm thi nghiêm túc; Các đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động.
2. Những công tác chính của chi bộ trong tháng 8/2020
Tuyên truyền văn bản của cấp trên; kiểm tra giám sát theo kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ chính trị: chấm kiểm tra và nhập điểm đúng thời gian quy định; đảng viên tham đoàn kiểm tra thi TN THPT tại Tây Ninh; Các đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động.