Họp chi bộ Khoa Công nghệ thực phẩm Tháng 7 năm 2020

Võ Viết Trí đăng vào 01/07/2020 - 07:17
Người báo cáo Võ Viết Trí
Chức vụ Bí thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2020
Ngày thực hiện 06/07/2020 09:00
Địa điểm Họp trực tuyến
Số đảng viên 19
Có mặt 19
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Tóm tắt báo cáo công tác đảng tháng 6/2020 và phương hướng công tác đảng tháng 7/2020
1. Hoạt động của chi bộ tháng 6/2020
Tuyên truyền các công văn của Đảng cấp trên; Tiếp tục công tác phát triển đảng viên; kiểm tra giám sát theo kế hoạch; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; các đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể.
2. Những công tác chính của chi bộ trong tháng 7/2020
Tuyên tuyền chào mừng đại hội đảng bộ khối; Tiếp tục công tác phát triển đảng viên; kiểm tra giám sát theo kế hoạch; thực hiệnnhiệm vụ chính trị: hoàn thành giảng dạy đúng kế hoạch, coi và chấm thi nghiêm túc…; Các đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động.