Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 8 năm 2021

Nguyễn Văn Xị đăng vào 03/08/2021 - 10:28
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2021
Ngày thực hiện 06/08/2021 14:00
Địa điểm Online
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung -Thông báo đóng đảng phí tháng 8/2021
– Đảng viên thảo luậndự thảo NQ tháng 8/2021 gồm các nội dung sau:
Kế hoạch một số công tác trọng tâm tháng 08/2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 8/2021
– Tuyên truyền và triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành Nguyễn Nhật Hải, Nguyễn Hữu Thuận.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 8/2021.
– Lập dự toán năm 2022
– Tổ chức thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 qua ngân hàng, thu học phí và lệ phí nhập học khối D21.
– Phối hợp với công ty phần mềm Misa và Anh Quân triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.
– Phối hợp với phòng CSVC mua sắm tài sản nguồn ngân sách cấp 2021.
– Phối hợp phòng CSVC xây dựng quy, thủ tục mua sắm, sửa chữa, đầu tư mới cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, tài sản cố định.
– Tham mưu lãnh đạo nhà trường thực hiện trình các sở chuyên ngành thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị năm 2021 bằng nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên của đơn vị.
.
– Tham mưu lãnh đạo nhà trường thực hiện chuyển giao: Quyền khai thác căn tin Trường.
-Ttiếp tục phối hợp với Viện Kỹ thuật công nghệ và các bên liên quan nghiên cứu thực hiện đầu tư dự án: Xây dựng phòng thí nghiệm công nghiệp số mô phỏng hoạt động theo đề xuất đơn vị tài trợ cung cấp dịch vụ là Công ty TNHH Hitachi System Vietnam.
– Phối hợp với nhà thầu xây dựng, chỉnh trang một số hạng mục trong khuôn viên – cơ sở Bến Cát, tiếp tục thực hiện cải tạo dãy phòng học F3.
– Tham mưu lãnh đạo trường trình ký các hồ sơ liên để gửi Sở xây dựng và các Sở chuyên ngành để thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng công trình: Khu phụ trợ Trường Đại học Thủ Dầu Một, tại cơ sở Bến Cát.
– Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản của nhà trường.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức.