Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 7 năm 2023

Nguyễn Văn Xị đăng vào 06/07/2023 - 10:00
Người báo cáo NGUYỄN VĂN XỊ
Chức vụ BÍ THƯ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2023
Ngày thực hiện 06/07/2023 14:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 13
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Thông báo đóng đảng phí.
Kết quả thực hiện NQ tháng 6/2023
Dự thảo NQ tháng 7/2023 với nội dung:
Dự kiến một số công tác trọng tâm tháng 07/2023
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 7/2023
– Tuyên truyền 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ ( 27/7/1947-27/7/2023)
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành Nguyễn Hữu Thuận, Trần Thùy Dương.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 7/2023.
– Hoàn thiện dự toán năm 2024
– Tiếp tục quyết toán ngân sách năm 2021 với Sở Tài chính, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 các Trung tâm thuộc Trường
– Tiếp tục thực hiện các bước đầu tư các dự án:
– Cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, mua sắm màn hình trình chiếu thay thế máy chiếu, mua sắm trang thiết bị phòng thực hành Cơ khí cơ bản.
– Đấu thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Thực hiện cải tạo, sửa chữa các phòng học, không gian học tập…
Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh trong khuôn viên trường.
Theo dõi, quản lý, hỗ trợ việc sử dụng cơ sở vật chất.
Phối hợp các đơn vị tham gia phục vụ các chương trình, hội nghị, hội thảo… theo kế hoạch.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức .
Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành: Thuận, Dương