Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 7 năm 2022

Nguyễn Văn Xị đăng vào 07/07/2022 - 08:11
Người báo cáo NGUYỄN VĂN XỊ
Chức vụ BÍ THƯ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2022
Ngày thực hiện 08/07/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng Đảng phí
– Công tác tuyên truyền nội bộ tháng 7/2022
– Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tháng 6/2022
– Dự thảo Nghị quyết tháng 7/2022:
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 7/2022.
– Lập dự toán năm 2023
– Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 qua ngân hàng
– Trình ký và ban hành Quy chế quản lý tài chính năm 2022
– Phối hợp Trung tâm Ngoại ngữ, phòng Tổ chức tham mưu chế độ chi trả tiền giảng dạy của giảng viên về giảng dạy Anh văn không chuyên.
– Báo cáo tình hình hoạt động tài chính quý 2/2022
– Hoàn chỉnh Báo cáo tài chính năm 2021 gửi Tài chính, Kho bạc
– Tổng hợp báo cáo số liệu năm 2021 các Trung tâm thuộc Trường.
– Soạn thảo các quy trình tác nghiệp tài chính
Tiếp tục phối hợp với các nhà thầu thực hiện các hạng mục công trình:
– Lập kế hoạch chi tiết cải tạo 4 phòng họp dãy E1.
– Cải tạo dãy I2 thành Văn phòng làm việc các Trường Đại học.
– Thi công hệ thống hạ tầng thoát nước mưa, nước thải – cơ sở Bến Cát.
– Tiêp tục thi công, xây dựng các hạng mục công trình khu thể dục thể thao, giáo dục quốc phòng – cơ sở Bến Cát.
– Lập hồ sơ thiết kế thi công: Không gian học tập sáng tạo (rộng khoảng 2.000m2) – cơ sở Bến Cát.
Đôn đốc nhà thầu thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình trong tháng 7:
– Dãy nhà căn tin, phòng LAB viện Phát triển ứng dụng, các phòng chức năng và Trạm y tế cơ sở Bến Cát.
– Xây dựng khu thực hành, thí nghiệm Viện Phát triển ứng dụng – cơ sở Bến Cát.
– Đảng viên thảo luận
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành: Đ/C Nhật Hải, Thùy Dương