Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 7 năm 2021

Nguyễn Văn Xị đăng vào 05/07/2021 - 08:35
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2021
Ngày thực hiện 07/07/2021 09:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí tháng 7/2021
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 7/2021
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành Nguyễn Thanh Trúc A, Nguyễn Thanh Trúc B.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 7/2021.
– Lập dự toán năm 2022
– Tham mưu lãnh đạo nhà trường hực hiện ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu mua sắm thiết bị phòng thực hành Phát triển tiết kiệm năng lượng và chiếu sáng thông minh (DESL), bằng nguồn kinh phí tài trợ của dự án và chi phí đối ứng của nhà trường.
– Tham mưu lãnh đạo nhà trường hực hiện ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu gói thầu: Quyền khai thác căn tin Trường.
-Ttiếp tục phối hợp với Viện Kỹ thuật công nghệ và các bên liên quan nghiên cứu thực hiện đầu tư dự án: Xây dựng phòng thí nghiệm công nghiệp số mô phỏng hoạt động theo đề xuất đơn vị tài trợ cung cấp dịch vụ là Công ty TNHH Hitachi System Vietnam.
– Phối hợp với nhà thầu xây dựng, chỉnh trang một số hạng mục trong khuôn viên trường – cơ sở Bến Cát và tham mưu lãnh đạo trường tiến hành xây dựng cải tạo dãy nhà F3 thành các lớp học học thông minh.
– Tiếp tục phối hợp với các đơn vị toàn trường thực hiện mua sắm, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ thường xuyên nhu cầu sử dụng.
– Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản của nhà trường.
Chi bộ thảo luận và biểu quyết