Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 6 năm 2023

Nguyễn Văn Xị đăng vào 05/06/2023 - 07:43
Người báo cáo NGUYỄN VĂN XỊ
Chức vụ BÍ THƯ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2023
Ngày thực hiện 06/06/2023 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 13
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí
– thông tin nội bộ
– Phổ biến chế chế chính sách mới
– Dự thảo Nghị quyết tháng 6/2023 :
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 6/2023
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Nguyễn Nhật Hải, Trương Nguyễn Triều Uyên
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 6/2022.
– Tiếp tục thẩm tra Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán các Trung tâm trực thuộc trường có nguồn thu, thu học phí học kỳ 3 năm học 2022-2023; Cập nhật Quy chế chi tiêu nội bộ.
– Quyết toán ngân sách năm 2021 với Sở Tài chính
– Nộp Báo cáo tài chính năm 2022 cho Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước
– Lập dự toán năm 2024
– Tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư các dự án:
– Cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Đấu nối hệ thống nước thải sinh hoạt Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Mua sắm màn hình trình chiếu thay thế máy chiếu của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Mua sắm trang thiết bị phòng thực hành Cơ khí cơ bản.
– Đấu thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Phối hợp với phòng Khoa học, phòng Tài chính – Kế toán thực hiện lựa chọn nhà thầu mua sắm nguyên vật liệu cho đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất màng cellulose sinh học từ nước quả dừa khô ứng dụng làm bao gói thực phẩm” (giai đoạn 2).
Thực hiện cải tạo phòng 101, 102, 103, 104 khu B dãy H2 thành phòng nghỉ giảng viên.
Thực hiện thu hồi tivi tại các đơn vị, bố trí lại cho các phòng học lý thuyết.
Lập kế hoạch, triển khai cải tạo dãy E2, F2 thành không gian học tập sinh viên, làm việc giảng viên, cố vấn học tập.
Lập kế hoạch, triển khai cải tạo phòng E1.105 – E1.108 thành phòng lab khoa Ngoại ngữ và cải tạo các phòng học dãy E1.
Phối hợp với phòng E-learning cải tạo phòng K23.203 thành phòng học trực tuyến khoa Kinh tế.
Phối hợp với TT Học liệu cải tạo phòng đọc A2.201 thành phòng học.
Phối hợp phòng Tài chính – Kế toán lập kế hoạch thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ.
Tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ thực hành, thí nghiệm năm học 2023 – 2024.
Phối hợp chương trình Giáo dục thể chất, Quốc phòng an ninh lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa cải tạo khu ký túc xá tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Bình Dương.
Chuẩn bị hồ sơ cho đoàn thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tiếp tục phối hợp với E-learning vận hành thiết bị quản lý máy lạnh thông minh dãy I4.
Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh trong khuôn viên trường.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức như tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tham giam hoạt động thể dục thể thao…