Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 4 năm 2023

Nguyễn Văn Xị đăng vào 04/04/2023 - 14:52
Người báo cáo NGUYỄN VĂN XỊ
Chức vụ BÍ THƯ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2023
Ngày thực hiện 06/04/2023 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 13
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung -Thông báo đóng đảng phí-
-Cử thu ký
Các nội dư thảo NQ tháng 4/2023:
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 4/2023
– Tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày Miền nam giải phóng, Ngày Quốc tế Lao động 1/5
– Triển khai kế hoạch 99-KH/TU ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Tỉnh ủy thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2023 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương”.
– Đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2023
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra, giám sát đảng viên Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Trúc (A)
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 4/2023.
– Hoàn thành Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính năm 2022 gửi Sở Tài chính thẩm định
– Báo cáo quyết toán các Trung tâm trực thuộc trường có nguồn thu
Phối hợp trung tâm Tư vấn và kiểm định xây dựng và đơn vị thi công hoàn thành cải tạo nhà kho cổng 5 thành phòng lab của Trung tâm.
Tiếp tục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình ra Hội đồng Trường các dự án:
– Cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Đấu nối hệ thống nước thải sinh hoạt Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Đầu tư tăng cường thiết bị phòng học, nâng cấp trạm điện và đường dây hạ thế Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Phối hợp với phòng Khoa học, phòng Tài chính – Kế toán thực hiện lựa chọn nhà thầu mua sắm nguyên vật liệu cho đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất màng cellulose sinh học từ nước quả dừa khô ứng dụng làm bao gói thực phẩm” (giai đoạn 2).
Tiếp tục phối hợp phòng Tài chính – Kế toán nhập giá trị tài sản nhà trường vào phần mềm quản lý tài sản.
Tiếp tục mua sắm nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ thực hành, thí nghiệm của các chương trình đào tạo trong năm học 2022-2023.
Phối hợp chương trình Giáo dục thể chất, Quốc phòng an ninh lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa cải tạo khu ký túc xá tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Bình Dương.
Phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2.
Lập quy trình bảo trì các thiết bị, hệ thống điện, hệ thống PCCC trong Trường.
Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh trong khuôn viên trường.
Theo dõi, quản lý, hỗ trợ việc sử dụng cơ sở vật chất.
Phối hợp các đơn vị tham gia phục vụ các chương trình, hội nghị, hội thảo… theo kế hoạch.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức.
Chi bộ thảo luận, kết thúc buổi sinh hoạt chi bộ