Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 4 năm 2022

Nguyễn Văn Xị đăng vào 07/04/2022 - 14:02
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2022
Ngày thực hiện 07/04/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí tháng4
– Thông qua dự thảo Nghị quyết tháng 4:
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 4/2022
– Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày Miền nam giải phóng, Ngày Quốc tế Lao động 1/5
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ năm 2022.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 4/2022.
– Hoàn thành Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính năm 2021 gửi Sở Tài chính thẩm định
– Báo cáo quyết toán các Trung tâm trực thuộc trường có nguồn thu
– Báo cáo kinh phí hoạt động quý 1/2022 gửi Ban Giám sát
– Tiếp tục phối hợp với các nhà thầu khẩn trương thực hiện và hoàn thành trong tháng 03-04 bao gồm các hạng mục công trình:
+ Cải tạo 4 phòng họp dãy E1.
+ Xây dựng khu nhà tự học sinh viên trước dãy I4.
+ Thi công hệ thống hạ tầng thoát nước mưa, nước thải – cơ sở Bến Cát.
+ Xây dựng khu thực hành, thí nghiệm Viện Phát triển ứng dụng – cơ sở Bến Cát.
Đôn đốc nhà thầu thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình:
+ Cải tạo, sửa chữa dãy H2 (khu thực hành của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng và văn phòng làm việc khoa Y-Dược).
+ San lấp mặt bằng khu thể dục thể thao ngoài trời tại cơ sở Bến Cát.
+ Dãy nhà căn tin tại, văn phòng làm việc phối hợp các phòng chức năng và Trạm y tế cơ sở Bến Cát.
+ Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị cho các phòng học mới.
– Phối hợp với đơn vị vệ sinh, chăm sóc cây cảnh thiết kế, thi công hệ thống tưới tự động sân chào cờ, sân bóng đá cơ sở Bến Cát.
– Tiếp tục phối hợp với Ban đề án AUN chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kiểm định theo tiêu chuẩn AUN.
– Nghiệm thu, thanh toán gói thầu: Cung cấp, lắp đặt màn hình led P6 outdoor khu K23 Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp đồng phục thể dục.
– Phối hợp với Trung tâm CNTT thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ hệ thống kết nối SAN của Trung tâm dữ liệu.
– Phối hợp các đơn vị và nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học 2021-2022, triển khai cung cấp thiết bị theo hợp đồng đã ký.
– Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện lập dự án: Các công trình Trường Đại học Thủ Dầu Một tại Cơ sở Bến Cát.
– Theo dõi, quản lý, hỗ trợ việc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường.
– Phối hợp các đơn vị trong Trường tham gia phục vụ các chương trình, hội nghị, hội thảo… theo kế hoạch.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức.