Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 3 năm 2023

Nguyễn Văn Xị đăng vào 06/03/2023 - 09:53
Người báo cáo NGUYỄN VĂN XỊ
Chức vụ BÍ THƯ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2023
Ngày thực hiện 07/03/2023 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 13
Có mặt 13
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí tháng 3
– cử thư ký ghi biên bản
– Thông báo tình đảng viên sinh hoạt tại chi bộ
– Đánh giá kết quả thực hiện NQ tháng 2/2023
– Dự thảo NQ tháng 3/*2023:
Dự kiến một số công tác trọng tâm tháng 03/2023
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 3/2023
– Tuyên truyền kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
– Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931-26/3/2023)
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên:
– Tháng 4 năm 2023: Đ/C Lê Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Trúc A
– Tháng 5 năm 2023: Đ/C Nguyễn Thanh Trúc B, Trần Đức Hoàn
– Tháng 6 năm 2023: Đ/C Nguyễn Nhật Hải, Trương Nguyễn Triều Uyên
– Tháng 7 năm 2023: Đ/C Nguyễn Hữu Thuận, Trần Thùy Dương
– Tháng 8 năm 2023: Đ/C Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Phúc Tuyên
– Tháng 9 năm 2023:Đ/C Trần Văn Nam, Phạm Tấn Phước
– Tháng 10 năm 2023: Đ/C Nguyễn Văn Xị
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 3/2022.
– Báo cáo tài chính năm 2021
– Báo cáo tình hình thu học phí năm học 2021-2022
-Thực hiện sửa chữa các hạng mục:
Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Bảo trì hệ thống điện hạ thế, máy phát điện Cummins 400Kva và Hệ thống điều hòa không khí, năm 2023.
Đôn đốc nhà thầu thực hiện hoàn thành Cải tạo móng các bàn nâng hạ ô tô xưởng thực hành kỹ nghệ ô tô.
Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình ra Hội đồng Trường các dự án:
– Cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Đại học Thủ Dầu Một.
– Đấu nối hệ thống nước thải sinh hoạt Trường Đại học Thủ Dầu Một.
-Đầu tư tăng cường thiết bị phòng học, nâng cấp trạm điện và đường dây hạ thế Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Phối hợp với phòng Khoa học, phòng Tài chính – Kế toán thực hiện lựa chọn nhà thầu mua sắm nguyên vật liệu cho đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất màng cellulose sinh học từ nước quả dừa khô ứng dụng làm bao gói thực phẩm” (giai đoạn 2).
Tiếp tục phối hợp phòng Tài chính – Kế toán nhập giá trị tài sản nhà trường vào phần mềm quản lý tài sản,mua sắm nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ thực hành, thí nghiệm của các chương trình đào tạo trong năm học 2022-2023.
Lập quy trình bảo trì các thiết bị, hệ thống điện, hệ thống PCCC trong Trường.
Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh trong khuôn viên trường.
Theo dõi, quản lý, hỗ trợ việc sử dụng cơ sở vật chất.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức.
– Thảo luận, tổng kết buổi sinh hoạt