Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 3 năm 2022

Nguyễn Văn Xị đăng vào 04/03/2022 - 08:31
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2022
Ngày thực hiện 04/03/2022 14:00
Địa điểm Online
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Thông báo đóng đảng phí tháng 3
– Tuyên truyền, thông tin nội bộ
– thực hiện Nghị quyết tháng 2
– thảo luận dự thảo NQ thàng 3 với những nội dung:
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 3/2022.
– Báo cáo tài chính năm 2021
– Báo cáo tình hình thu học phí năm học 2021-2022
– Tiếp tục phối hợp với các nhà thầu khẩn trương thực hiện và hoàn thành trong tháng 03-04 bao gồm các hạng mục công trình:
+ Cải tạo 4 phòng họp dãy E1.
+ Xây dựng khu nhà tự học sinh viên trước dãy I4.
+ Cải tạo tầng 1 nhà truyền thống thành phòng học tại cơ sở Bến Cát.
+ Căn tin tại cơ sở Bến Cát.
+ Thi công hệ thống hạ tầng thoát nước mưa, nước thải – cơ sở Bến Cát.
– Đôn đốc nhà thầu thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình:
+ Sửa chữa cải tạo dãy F2.
+ Di dời bãi xe sinh viên trước dãy I4 sang khu công viên K23.
+ Ốp tấm alu xung quanh các dãy E2, E3 và dãy D.
+ Cải tạo, sửa chữa dãy H2 (khu thực hành của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng và văn phòng làm việc Khoa Y-Dược).
+ San lắp mặt bằng khu thể dục thể thao ngoài trời tại cơ sở Bến Cát.
– Phối hợp với đơn vị vệ sinh, chăm sóc cây cảnh thiết kế, thi công hệ thống tưới tự động sân chào cờ, sân thể thao cơ sở Bến Cát.
– Phối hợp TT CNTT bàn giao 60 bộ máy tính từ mua sắm tập trung.
– Phối hợp với TT Đảm bảo chất lượng chuẩn bị cho khảo sát đánh giá ngoài 4 Chương trình đào tạo trình độ đại học.
– Tiến hành nghiệm thu, thanh toán lò đốt rác tại cơ sở Bến Cát
– Phối hợp các đơn vị và nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, triển khai cung cấp thiết bị theo hợp đồng đã ký.
– Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện lập dự án: Các công trình Trường Đại học Thủ Dầu Một tại Cơ sở Bến Cát.