Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 3 năm 2021

Nguyễn Văn Xị đăng vào 01/03/2021 - 14:47
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2021
Ngày thực hiện 04/03/2021 09:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Đóng đảng phí tháng 3/2021
– Chi bộ thảo luận dự thảo Nghị quyết tháng 3/2021:
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ Việt Nam 8/3.
– Tuyên truyền tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
– Thực hiện đảng văn số 12-CV/UBKT về thực hiệm nhiệm vụ giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp.
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ năm 2021.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 3/2021.
– Quyết toán ngân sách năm 2020
– Quyết toán vốn mua sắm bằng nguồn vốn đầu tư 2020
– Báo cáo tình hình thu học phí năm học 2020-2021
– Phối hợp với Khoa Kỹ thuật công nghệ bố trí tài sản mua sắm thuộc dự án đầu tư trang thiết bị khoa CNTT và khoa Điện-Điện tử.
– Tiếp tục phối hợp nhà thầu xây dựng, sữa chữa các hạng mục công trình của Nhà trường.
– Triển khai đầu tư xây dựng “ Không gian học tập đa năng” ở khu vực K23
– Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản của nhà trường.