Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 2 năm 2023

Nguyễn Văn Xị đăng vào 03/02/2023 - 09:23
Người báo cáo NGUYỄN VĂN XỊ
Chức vụ BÍ THƯ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2023
Ngày thực hiện 07/02/2023 14:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí tháng 2/2023
– Cử thư ký ghi biên bản
– Bí thư đánh giá thực hiện NQ tháng 1/2023 và dự thảo NQ tháng 2/2023 với nội dung:
I.Kết quả thực hiện thực Nghị quyết tháng 01/2023
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, kỷ niệm 110 Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát.
– Thực hiện 26-CT/TU ngày 6/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 1/2023.
– Khóa sổ kế toán năm 2022, đối chiếu kinh phí ngân hàng, kho bạc
– Thống kê, đánh giá lại giá trị tài sản toàn Trường
– Dự Quy chế Quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023
– Thực hiện sửa chữa các hạng mục:
– Sửa chữa nhà vệ sinh Dãy A2, Hội trường 01, I2.
– Cải tạo các bồn cây trong khuôn viên Trường.
Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị cơ sơ vật chất đón tiếp Đoàn đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến khảo sát chính thức từ ngày 06/01/2023 đến ngày 10/01/2023.
Tiếp tục mua sắm nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ thực hành, thí nghiệm của các chương trình trong năm học 2022-2023.
Phối hợp với các đơn vị sắp xếp cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết cổ truyền.
Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh trong khuôn viên trường.
Theo dõi, quản lý, hỗ trợ việc sử dụng cơ sở vật chất.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức.
II. Dự kiến một số công tác trọng tâm tháng 02/2023
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Tuyên truyền kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (3/2/1930-3/2/2023)
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ năm 2023
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 2/2023.
– Đối chiếu kinh phí với Kho bạc và quyết toán ngân sách 2022, lập báo cáo tài chính năm 2022.
– Rà soát, đối chiếu tài sản cố định
– Tiếp tục thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023
– Cập nhật Quy chế quản lý tài chính năn 2023, Quy chế chi tiêu nội bộ.
Thực hiện sửa chữa các hạng mục:
– Sửa chữa nhà vệ sinh Dãy A2, I2.
– Cải tạo các bồn cây trong khuôn viên Trường. Cải tạo móng bàn nâng xưởng thực hành kỹ nghệ ô tô.
– Lắp đặt hệ thống tẩy rửa nhà vệ sinh với công nghệ bọt tuyết.
Thống kê, lập kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị phòng học, bao gồm: ti vi, máy lạnh.
Lập kế hoạch đấu thầu mua sắm đồng phục thể dục năm 2023.
Tiếp tục mua sắm nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ thực hành, thí nghiệm của các chương trình đào tạo trong năm học 2022-2023.
Phối hợp với các đơn vị tổ chức sơ kết học kỳ 1, năm học 2022 – 2023.
Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2.
Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh trong khuôn viên trường.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức.
– Chi bộ thảo luận