Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 2 năm 2022

Nguyễn Văn Xị đăng vào 09/02/2022 - 10:05
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2022
Ngày thực hiện 10/02/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí
– thảo luận Nghị quyết tháng 2 với các nội dung:
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Tuyên truyền kỉ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (3/2/1930-3/2/2022)
– Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ VI khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ năm 2022
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 2/2022.
– Đối chiếu kinh phí với Kho bạc và quyết toán ngân sách 2021, lập báo cáo tài chính năm 2021
– Tiếp tục thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022
– Kiểm kê tài sản
– Cập nhật Quy chế quản lý tài chính năn 2022
– Thực hiện ký kết hợp đồng với nhà thầu. gói thầu: Mua sắm trang thiết bị theo đề nghị của các đơn vị để phục vụ năm học 2021-2022 sau khi có kết quả đấu thầu, bằng nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường.
– Phối hợp với nhà thầu khẩn trương thực hiện và hoàn thành trong tháng 02-03 bao gồm các hạng mục công trình: Cải tạo, sửa chữa dãy H2 (khu thực hành của Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng), Cải tạo dãy phòng học F2.
– Đôn đốc nhà thầu thực hiện hoàn thành hạng mục công trình: Cải tạo nhà để xe sinh viên tại cơ sở Bến Cát thành phòng học.
– Tiếp tục rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở chuẩn bị phối hợp nhà thầu thi công hệ thống hạ tầng thoát nước mưa, nước thải – cơ sở Bến Cát.
– Phối hợp nhà thầu triển khai thực hiện san lắp mặt bằng khu thể dục thể thao ngoài trời tại cơ sở Bến Cát.
– Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện lập dự án: Các công trình Trường Đại học Thủ Dầu Một tại Cơ sở Bến Cát.
– Theo dõi, quản lý, hổ trợ việc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường.
– Phối hợp các đơn vị trong Trường tham gia phục vụ các chương trình… theo kế hoạch.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức.